top of page

הדמיה למטרת ENDO - טיפולי שורש 

המילה האחרונה בביצוע צילומי הדמיה דנטלית לגילוי סדקים ותעלות.

מאפשר לנתח את צילום ה CT ולראות את טיפול השורש או לחילופין לבדוק סדקים בשן.

 

✔ הצילום מבוצע ברזולוציה גבוהה וייחודית של 75 מיקרון

✔ פענוח חתכים בין 0.5 מ"מ ל 0.2 מ"מ לפי דרישת הרופא

✔ כמות קרינה  מינמלית   

bottom of page